Povratak Home
  • Tekst
  • 166
    Tanjurić
    Venecija; oko 1860. g.

    Tanjurić je sjajni plod ponovnog buđenja venecijanskog staklarstva u drugoj pol. XIX. st. (austrijska je vlast čak 1806. g. raspustila korporaciju staklara), vezanog i za osnivanje muranskog Musea Vetraria 1861. g. Uz arhiv, u Muzeju se nalazila i bogata zbirka antičkih i starih muranskih stakala. Iz tog će tehnološko-oblikovnog inventara majstori posezati za uzorima.

    Ovaj je tanjurić rezultat upravo takvog rada - prihvaćena je, naime, stara rimska tehnika umetanja zlatnih listića između slojeva stakla koji tvore dno posuda. Aplicirana nit na samom obrubu također ukazuje na želju za oponašanjem rimskih uzora.