Povratak Home
  • 155
    Pokal na nozi
    Engleska; 1. četvrt. XVIII. st.

    Pokal vrhunske kvalitete savršen je primjer čistoće materije, bogatstva i raz¬-no¬rod¬nosti tehnika obrade, bujnosti ukra¬sa te besprijekor¬nog sklada cjeline. Jedinstven u monumen¬talnosti sjajan je prikaz uzleta koje europsko staklarstvo doseže u 2. polovici XVII. st. i prenosi u iduće stoljeće (u Češkoj je staklenoj smjesi dodana veća količina vapna, u Engleskoj G. Ravenscroft 1676. g. stvara tzv. “olovno staklo”, usavr¬-šene su tehnike brušenja, rezanja itd.).