Povratak Home
  • Tekst
  • 178
    Sag Kashan
    Perzija; pol. XIX. st

    Još i danas prevladava mišljenje da su najoriginalniji umjetnici orijentalnog saga rođeni u Perziji. Njihovi čudesni uzorci, harmonične kombinacije boja, neusporediv osjećaj za arabesku izraz su naroda snažnog deko¬ra¬-tivnog instinkta. Njihov osjećaj za arabesku upućivao ih je i na njihove susjede i stoga ne čudi da ih je mogao privući i jednostavni mongolski motiv oblaka zvan tchi (nalik omegi), koji zarana usvajaju i njime obogaćuju svoje maštovite kompozi¬cije.

    Radionice Kashana imaju dugu tradi¬ciju proizvodnje klasičnog perzijskog saga vrhunske kakvoće. Sag iz Mimarine zbirke predstavlja jednu od tih klasičnih shema koja se u nekoliko varijanti proizvodi od XVI. st. do danas.