Povratak Home
  • Tekst
  • 151
    Pokal s poklopcem
    Njemačka; 2. pol. XVII. st.

    Ovaj pokal vrhunske kvalitete i ljepote sjajan je primjer savršenog poznavanja tehnika brušenja i rezanja kojim se odlikuju njemački staklarski radovi u XVII. st. Skladan oblik pokala na nozi koji je up¬ravo u Njemačkoj često izrađivan, pročišćenost i čvrstoća staklene tvari, sklad buj¬nog prepleta raznolikih motiva - sve su to elementi koji su sjedinjeni u ovom pokalu, uzdižući ga na vrh cjelokupne europske staklarske proizvodnje XVII. st.