Povratak Home
  • Tekst
  • 150
    Čaša s prikazom dvanaest apostola
    Njemačka; poč. XVII. st.

    Ova čaša iz 1. polovice XVII. st. jasan je primjer napuštanja do tada vrlo čestog emajlnog oslikavanja staklenih oplošja, a raznolika primjena brušenja, stakloreza i fasetiranja ukazuje na razvijanje novih znanja i izraza.

    Jednos-tavnost linija i prikaza svjedoči da je čaša plod ranih desetljeća XVII. st. u kojima su još jasni tragovi renesansne smirenosti, a ploš¬nost gotovo preslik jednostavnih emajlnih pri¬kaza. Tijekom XVII. st. brušenje i rezanje postaje potom domi¬nantnim nači¬¬nom obrade i dekori¬ranja njemačkih staklenih predmeta, pretvarajući površine čaša, pokala, boca u ljeskave igre svjetla i sjene.