Povratak Home
  • Tekst
  • 621
    Portret Edouarda Gautiera-Dagotya
    kraj XVIII. st.
    Nepoznati slikar, prema slici Johanna Ernsta Heinsiusa

    Edouard se proslavio nizom višebrojnih grafika koje je izradio prema slavnim slikama, od kojih su neke bile u “Galeriji vojvode Orléanskog” (Tizian, Rafael, Reni i dr.), a radio je i portrete. J. E. Heinsius , francuski portretist njemačkog porijekla, koji je veći dio života proveo u Orléansu i Parizu, naslikao je portret Edouarda Dagotya, a vrlo vjerno njegovoj slici višebojnu je grafiku izradio Carlo Lasinio. Tako je ovaj pastel mogao nastati i prema Lasinijevoj grafici.