Povratak Home
 • Tekst
 • 618
  Koncert (Il Concertino) (Pandan Vlasuljaru)
  1748-1750. g.
  Charles-Joseph Flipart

  Nudeći prizore iz dnevnog života venecijanskoga građanstva, slike Koncert i Vlasuljar svojedobno su pripisivane P. Longhiu, no njihov je autor Ch.-J. Flipart, slikar i grafičar podrijetlom iz francuske umjetničke obitelji.

  Kao mlad odlazi u Veneciju, gdje ostaje trinaest godina, učeći slikarstvo kod Amigonija i vjerojatno Tiepola, a pod snažnim utjecajem P. Longhija, F. Guardija, S. Riccija. Sintetiziravši francusku i venecijansku umjetnost rococoa, izrađuje za nakladnika i grafičara G. Wagnera grafike u koje prenosi kompozicije drugih slikara.