Povratak Home
 • Tekst
 • 604
  Dobri pastir
  1676-1680. g.
  Francisco AntoLíNez y Sarabia

  Umjetnost španjolskog slikara Sarabije, koji kao pravnik i slikar djeluje u Sevilli i Madridu, posve je prožeta Murillovim stilom. O tome svjedoči ovaj pastir, idealiziran i romantičan, kao i krajolik, dok izgled i raspored ovaca imaju čak izravne predloške u Murillovim slikama.

  Također su uočljivi tragovi simbioze Murillovog mladenačkog tenebrizma i kasnijeg stila obilježenog bolonjskim i flamanskim utjecajem. Motiv Krista kao Dobrog pastira, koji simbolizira Kristovu ljubav prema ljudima, ima dugu tradiciju u kršćanskoj ikonografiji.

  Zasnovan je na parabolama iz Lukina (15,3-7) i Ivanova (10,1-18) evanđelja. Nakon srednjeg vijeka rijetko se javlja, no višekratno ga obrađuje Murillo, koji pritom Krista prikazuje kao dijete.