Povratak Home
  • Tekst
  • 148
    Pehar s prikazom knezova izbornika (tzv. Der Kurfürstenhumpen)
    Njemačka; 1597. g.

    Veliki pehar bogato u emajlu oslikan heraldičkim motivima, namijenjen pojedinim svečanim prigodama ili oslikan narativnim prikazima životnih dobi ili prizorima lova vrlo je često izrađivan u Njemačkoj pokraj XVI. st. i u 1. polovici XVII. st. Jednostavni crtež s jedva naznačenom perspektivom, šarenilo boja na kitnjastim štitovima grba odlike su emajlnih ukrasa koji prekrivaju oplošja krupnih pehara i koji su sažeti i u oblikovanju i obradi ovoga pehara.