Povratak Home
 • Tekst
 • 571
  Venera sa satirom i kupidonom
  1635-1640. g.
  Jacob Jordaens

  Uz Rubensa i Van Dycka, Jordaens je treći veliki slikar u triju koji je obilježio flamansku baroknu umjetnost XVII. st. Dvadeset godina (1620-1640) bio je Rubensov suradnik, radeći u njegovoj radionici više kao ravnopravni suradnik nego učenik. Duboka prožetost Rubensovim utjecajem jasno se očituje u monumentalnosti Venerina nagog tijela i u baroknom naturalizmu kojim odiše prizor.

  Snažna pokrenutost i kolosalnost ženskog akta odaju baroknu sklonost pretjerivanju. Crvenkasti kromatizam slike tipičan je za zrelog Jordaensa, a kako nakon 1640. g. on prestaje slikati polufigure, sliku je moguće datirati u kasne tridesete godine XVII. st.