Povratak Home
  • Tekst
  • 570
    Počinak na bijegu u Egipat
    1605. g.
    Jan Brueghel Stariji i Hendrik Van Balen

    Slika je još jedan primjer suradnje na istoj slici između Jana Brueghela St., glasovitog slikara cvijeća te i njegova prijatelja Hendrika van Balena, istaknutog antwerpenskog slikara obnaženih figura malog, kabinetskog formata. Tipična je za Brueghela minucioznost u opisivanju pojedinosti krajolika i cvijeća, a za van Balena istaknutiji volumeni figura, u kojima se razaznaje Rubensov utjecaj.