Povratak Home
 • Tekst
 • 569
  Krist kao Salvator Mundi
  1618-1620. g.
  Anthonis Van Dyck, sljedbenik


  Riječ je o ikonografijskoj konvenciji oblikovanoj još u XV. i popularnoj u XVII. st. Krist je gospodar svega postojećeg: globus je znak njegove vlasti dok je boravio na zemlji, ali savršenstvo globusove kružnice istodobno simbolizira i njegovu apsolutnu univerzalnu vlast, budući da je voljom Boga Oca punina stvari sadržana u Kristu.

  Rukom kojom blagoslivlja, Krist u krvi svoje Muke otkupljuje grijehe ljudi, bivajući Spasiteljem svijeta. Slika je stilski srodna dvama Van Dyckovim prikazima Spasitelja svijeta (1618-1619), od kojih se za jednoga ne zna gdje se nalazi, dok je drugi u Rijksmuseumu u Amsterdamu.