Povratak Home
 • Tekst
 • 566
  Portret Nicolaesa Rubensa, umjetnikova sina
  1634-1636. g.
  Peter Paul Rubens

  Slika je početna studija za veliku kompoziciju Sokolar s identičnim mladićem, prikazanim u tričetvrt figure, koji nosi sokola na ruci te s krajolikom iza njega. Tu je kompoziciju Rubens zamislio, ali učenik ili suradnik izveo, baš kao i studiju Nicolaesova poprsja iz Chicaga.

  Lovac sa sokolom alegorija je viteštva. Vezana uz znak Jupitera i element zrak, osjetilo opipa i karakter sangvinika, ima moralistička značenja koja Rubens kao prikrivenu poruku namijenjuje sinu na pragu zrelosti.