Povratak Home
  • Tekst
  • 543
    Vizija sv. Marije Egipatske
    oko 1682. g.

    Prema legendi, Marija Egipatska, djevojka iz Aleksandrije, živjela je u V. st. isprva griješnim životom. Krenut će za hodočasnicima u želji da ih zavede, ali je u Jeruzalemu privuče želja da uđe u crkvu. Tom joj se prilikom desi čudo: tajnovita je sila odbaci od crkvenih vrata i ona tada ugleda Bogorodicu. Pokaje se i pođe u pustinju posvetivši se postu, samoći i molitvi.

    Na Giordanovoj slici prikazan je, na impresivan barokni način, trenutak vizije Marije Egipatske pred vratima crkve u Jeruzalemu, u kome kao da vihor nosi oblake, stupove hrama, križ i hodočasnike.