Povratak Home
  • Tekst
  • 514
    Čovjek boli
    rano XVI. st.
    Aelbert Bouts, krug

    Ovaj ikonografijski motiv nema uporište u biblijskim tekstovima, već u misticizmu i kultu Tijela Kristova, rasprostranjenom u kasnom srednjem vijeku. Riječ je o devocionalnoj slici namijenjenoj meditaciji. Bolni izraz živoga Krista govori o njegovoj ljudskoj naravi, izložene rane o Uskrsnuću a uzdignute ruke o ulozi Suca u Posljednjem sudu.