Povratak Home
  • Tekst
  • 511
    Bogorodica s Djetetom u apsidi i dva anđela
    oko 1510-1515. g.
    Robert Campin, sljedbenik

    Triptih je vjerojatno služio kao devocionalna slika kućnog oltarića. Sam motiv javlja se u flamanskom slikarstvu u brojnim i raznolikim verzijama do 1520. g. Pretpostavlja se da im je prototip izgubljena slika Roberta Campina (Majstora iz Flémallea), jednog od osnivača flamanske umjetnosti XV. st. Češće se javlja na jednodijelnim, rjeđe na trodijelnim slikama. Triptih je nastao u okvirima specifične struje flamanskog slikarstva (1490-1520) koja teži obnovi starije flamanske umjetnosti prve polovice XV. st. Taj arhaizirajući revival dosiže vrhunac oko 1510. g.