Povratak Home
  • Tekst
  • 136
    Boca u obliku konja
    Venecija; pol. XVI. st.

    Boca je ponajbolji primjer maštovitosti muranskih majstora koji, upustivši se u stavaranje uvijek novih oblika, ponekad dopuštaju da u ekspresivnosti zakriju pravu namjenu predmeta. Na taj način nastaje niz ljupkih uljanica, navicula, boca koje su istovremeno maštoviti ures interijera i upotrebni predmeti svakodnevog života i posebnih svečanih prigoda. Museo Vetrario na Muranu čuva uljanicu u obliku konja iz istoga vremena.