Povratak Home
  • Tekst
  • Pehar
    Flandrija; XVII na XVIII. st.

    Ovaj veliki pehar impresionira bogatstvom ukrasa. Tijelo pehara, izrađeno od valjkastog komada slonovače, prekriveno je neprekinutim frizom pretrpanim antičkim likovima. Po svemu sudeći riječ je o dioniziskoj svečanosti. U pozadini, na gornjem dijelu friza niski reljef prikazuje bakantice povezane nekom vrstom kola, kako sviraju i tješte grožđe.

    U prednjem planu satiri s parovima ženskih i muških likova plešu, sviraju, jedu i tješte grožđe, odmaraju se. Pod njihovim nogama par putta u plesnom je pokretu. Ikonografija je potpuno povezana sa svetkovinom vina i primjerena izvornoj namjeni pehara (iako se očigledno radi o ukrasnom predmetu)