Povratak Home
  • Pehar - stilovi i utjecaji

  • Tekst
  • 429
    Pehar s poklopcem
    Latvija (Riga); oko 1600. g.

    Baltička luka Riga potpala je potkraj XVI. st. pod kraljevinu Poljsku nakon tri stoljeća povijesti slobodnog grada i luke Hanzeatske lige. Lik viteza sa sabljom na vrhu poklopca može se povezati s latvijskim viteškim redom, a detalji ukrasa - žena sa sidrom, nautilus, morska neman - uz pomorsku tradiciju. Pehar stilski pripada njemačkom manirističkom srebru na oblikovanje kojeg su ponajviše utjecali doseljeni zlatari iz grada Lübecka.