Povratak Home
  • Tekst
  • 426
    Pehar u obliku nautilusa
    Nürnberg; oko 1570. g.

    Naziv pehar u obliku nautilusa s izljevom s jedne i grbavim završetkom s druge strane potječe od pužaste kućice morske praživotinje nautilus iz Indijskog oceana. Nautilusova se kućica poradi svoje rijetkosti smatrala velikom dragocjenošću, pa su je zlatari uklapali u raskošne oblike srebrnih okvira koji su ukrašavali riznice dragocjenosti europskih vladara. U drugoj polovici XVI. st. razvio se tip posuda s kupom u obliku stilizirane kućice nautilusa u srebru kojoj pripada i ovaj pehar.