Povratak Home
  • Tekst
  • 424
    Kutija za nakit
    oko 1540.g.
    mogući rad Pierre Reymond


    Na drvenu osnovu kutije montiran je okvir od pozlaćene bronce u koji su umetnute bakrene pločice oslikane emajlom u tehnici grisaillea. Bogati ukras okvira prepun je detalja u stilu manirizma: stupića s kapitelima, nožica u ubliku hermi, ugraviranih trofeja i složenih vitičastih i biljnih ormamenata.