Povratak Home
  • Tekst
  • 417
    Heraklo Farnese
    Firenca; XVI. st. (nakon 1540. g.)

    Najpopularniji junak grčke mitologije prikazan je kao čovijek srednje dobi, potpuno nag, oslonjen na stupac preko kojeg je prebačena lavlja koža. Bez sumnje se nepoznati autor ovoga malog remek-djela nadahnuo Glikonovim antičkim kipom (Herakla Farneseaim otkriven 1540. g.). No, izmijenivši neke pojedinosti, stvorio je posve samosvojno djelo.