Povratak Home
 • Tekst
 • 412
  Medalja Alfonsa Aragonskog, vojvode od Kalabrije
  Italija; 1448.
  Andrea Guazzalotti
  (1435 - 1495)

  Premda se Guazzalotti, svećenik, kanonik grada Prata i papinski pisar može smatrati umjetnikom-amaterom u medaljarstvu, medalja ima sva obilježja stila ranorenesansnog tipa komemorativne medalje. Medalja obilježava osvajanje i trijumfalni ulazak Alfonsa I Aragonskog u Napulj 26. veljače 1443. g.