Povratak Home
  • Tekst
  • 403
    Amfion(dio skupine Farnezinski bik)
    Italija; XVI. st.

    Skupina Farnezinski bik (nastala 100. g. pr. Kr., Museo Nazionale, Napulj) prikazuje Zeta i Amfiona kako užetima vežu Dirku za rogove bika, kažnjavajući je zato što je na taj način htjela usmrtiti njihovu majku Antiopu.

    Upravo je ta helenistička skupina bila poticaj nepoznatom umjetniku da izradi ovu figuru Amfiona. Iako prikazan u položaju kao da je u zanosu borbe sa zamišljenom snažnom životinjom, junak ne odaje neki veći napor potreban za njeno svladavanje. Tijelo je lijepo razvijeno, mišićavo, ali ne presnažno.