Povratak Home
  • Tekst
  • 395
    Krist;
    Mogući rad Andree del Verrocchio
    (Firenca, 1435, - Venecija, 1488)

    Sredinom XV. st. u Firenci kipari sve češće izvode portretna poprsja, dajući im individualne odlike, a Kristov je lik bio oduvijek jedan od najzanimljivijih. Glava je Krista okrenuta malo ulijevo. Duga kosa, razdijeljena po sredini, u gustim pramenovima pada na ramena i leđa, a na krajevima se blago kovrča. Plemenito lice uokviruje gusta brada.