Povratak Home
 • Tekst
 • 391
  Ivan VIII Paleolog
  Antonia di Pietro Averlina, zvan Filarete
  (Firenca, cca 1400 - Rome, ca 1469)

  Poprsje prikazuje bizantskog cara Ivana VIII Paleologa u srednjim godinama. Lice je pravilnih crta uokvireno bradom i brkovima i pravilno raspoređenom kosom karakterističnih krupnih uvojaka. Na glavi nosi visoku, naprijed zašiljenu kapu.

  Ovo je poprsje zasigurno u vezi s prvom medaljom koju u Ferrari izrađuje Pisanello, s likom Ivana VIII Paleologa prigodom njegova posjeta dvoru d’ Este. Na aversu medalje iz 1438. g. dan je lik bizantskog cara u profilu, s jednakom kapom, odjećom, krupnim uvojcima, oštrih crta lica.