Povratak Home
  • Tekst
  • 130
    Venecijansko staklo
    (XV-XVIII. st.)

    Venecija je najznačajnije središte u dugoj i prebogatoj povijesti staklarstva, o čemu zorno svjedoče izloženi predmeti (XV-XVIII. st.). U svojoj snažnoj kre¬a-tivnosti, znanju i vještini, muranski staklari započinju od pol. XV. st. obnovu europskog staklarstva. Zbog opasnosti od požara, sve se radionice sele 8. XI. 1291. g. na otok Murano. U XVI. st. dosežu teh¬no¬loško-morfološki vrhunac, spretno se koristeći zasadama Rima i Bizan¬ta te Islama, stapajući ih s novim otkrićima i dostignućima.