Povratak Home
  • Tekst
  • 390
    Rana renesansa
    (XV. st.)

    Nova iluzija životnosti najraniji izraz nalazi u kiparstvu, a sklonost prema individualnom u portretnim poprsjima. Izloženi primjerci obrta pokazuju da, suprotno kiparstvu, novi stil sporo prodire u konzervativnu sredinu zlatarskih cehova kako na sjeveru Europe, tako i na samom izvoru renesanse - u Italiji. Na predmetima sakralne namjene još će se dugo miješati gotički oblici i ukrasi s renesansnima.