Povratak Home
  • Tekst
  • 372
    Pietà
    Nizozemska; kraj XV. st.

    Početkom XV. st. oživjela je u različitim mjestima utrechtske dijeceze aktivnost kipara u oblikovanju drva koji tijekom stoljeća nadilaze okvire gotičkog stila i pokazuju, posebice u grupnim kompozicijama, težnju za slikovitošću.

    Ova drvena Pietà, iako u biti zadržava srednjovjekovnu kompoziciju, iskazuje i pojedine odlike sjevernjačke renesanse, što je posebno izraženo u obradi postolja kao stjenovitog krajolika. Ona također korespondira i s malo kasnijim radovima njemačkog kipara Heinricha Douvermana, koji je početkom XVI. st., stilski povezan s kasnogotičkim kiparstvom djelovao na području Donje Rajne.