Povratak Home
  • Tekst
  • 363
    Krila triptiha
    Pariz; 1. četvrt. XIV. st.

    Registar kadrova građen je tako da je visina veća od širine, što je uz neke iznimke, karakteristika ranijih radova. Iako ga ne možemo izravno uspoređivati s triptihom iz Saint-Sulpice du Tarn San Sülpis dütarn (Pariz, 1. četvrt. XIV. st.) koji se čuva u muzeju Cluny u Parizu, ipak u njemu prepoznajemo inspiraciju za kompoziciju nekih prizora (osobito Poklonstva kraljeva), tip odjeće i njeno lagano vertikalno nabiranje, kao i izdužena muška lica uokvirena karakterističnim uvojcima kose i brade. Pripada tipu “diptiha s frizom od lukova”.