Povratak Home
  • Tekst
  • 362
    Statueta Bl. Djevice Marije s Djetetom
    Istočna Francuska; kraj XIV. st.; slonovača

    Fina izdužena figura Bl. Djevice, njeno okruglo lice i način drapiranja odjeće značajke su manirizma druge polovice XIV. st. i sugeriraju nam njenu dataciju u posljednju četvrtinu, a odlike lica provenienciju s istoka Francuske. Oko polovice XIV. st. oval se lica zaokružuje, a fizionomije postaju bezizražajne. Pripada građanskom tipu Bogorodice. Veoma je bliska statueti iz Indianapolis Museum of Art.