Povratak Home
  • Tekst
  • 361
    Statueta Bl. Djevice s Djetetom
    Francuska; 1. treć. XIV. st.

    Francuski rezbari u svojim prikazima Djevice‚ početkom XIV. st. zadržavaju stari ideal izduženog, ozbiljnog lica, ali kod prikazivanja dojenja uspjeli su uz prisne djetetove kretnje i izraze oduševljenja prikazati i čitavu skalu nježnih materinskih osjećaja na Djevičinom licu. Dijete katkad postaje zanimljivije od majke. Kod ovih ranih prikaza iz prve trećine stoljeća, plašt više nije tako istaknut i ne pridaje mu se veća važnost, no neizbježna je koncentracija teških, dubokih, često nelijepih nabora ispod koljena.

    Mimarina statueta Bl. Djevice veoma je bliska statueti iz Yale University Art Gallery, New Haven, datiranoj u drugu četvrtinu XIV. st. (Randall, The Golden Age of Ivory, 1993. str. 38 br. 10) Pripada majčinskom tipu Bogorodice.