Povratak Home
  • Tekst
  • 351
    Korsko sjedalo
    Engleska; XIV. st.

    Korsko sjedalo, izuzetno vrijedan primjer, pripada gotičkom crkvenom namještaju, koji je sačuvan u vrlo malom broju. I ono, kao i drugi namještaj izrađivan u tom i idućim stoljećima diljem Europe, u svojim osnovnim obrisima te ukrasnim pojedinostima rabi elemente iz oblikovnog rječnika arhitekture.

    Upravo crkveni namještaj prvi i najsnažnije prihvaća te odrednice u gotičkom raz-doblju pa stoga ne čude šiljati tornjići i jasne vitke linije koje rese ovo sjedalo. Restaurirano u nekim dijelovima u novije vrijeme sjedalo je zadržalo jasnoću linije gotičkog vremena i okružja koje ga je oblikovalo.