Povratak Home
  • Tekst
  • 350
    Gotika
    (XIV. st.)

    Ovisno o školi i tradiciji iz koje potječu, oblici kipova osciliraju između jače izražajnosti (Sv. Ivan Krstitelj, Ile-de-France) i idealizacije: dva talijanska Svijećnjaka-anđela uljepšanih su lica i gracilnih figura, a salzburška Bogorodica s Djetetom sva je eterična, melankolična, profinjena lica i aristokratskog držanja. Među drvenom skulpturom valja naglasiti i vrijedni maskeron u reljefu na preklopnoj dasci (misericordia) korskoga sjedala.