Povratak Home
  • Tekst
  • 347
    Uznesenje Bogorodičino
    Engleska; XIV/XV. st.

    Reljef iz Muzeja Mimara znatno je oštećen. Nedostaje gornji dio na kojem je obično prikazano sv. Trojstvo ili Bog Otac okružen anđelima. Poznati su brojni slični prikazi Uznesenja Marijina izrađeni u alabasteru, koji po svojim stilskim osobinama predstavljaju engleske radove XIV. i XV. st.