Povratak Home
  • Tekst
  • 344
    Bogorodica Navještenja
    Francuska (Ile-de-France); kraj XIII. st.

    Draperiju plašta koju odlikuju uzastopni, zaobljeni nabori što prianjaju uz tijelo s jedne strane, a valovito padaju na drugoj, susrećemo na nizu monumentalnih skulptura iz sredine i druge polovice XIII. st., primjerice na Bogorodici s pročelja katedrale u Reimsu. Takav je raspored nabora plašta čest i na početku XIV. st. No blagi kontrapost, jednostavni nabori i ravnoća leđa, sitno lice zaobljene brade, mala usta i bademaste oči upućuju na to da je ova statueta izrađena potkraj XIII. st.