Povratak Home
  • Tekst
  • 340
    Kasna romanika, gotika
    (XII-XIV. st.)

    Naglim procvatom gradova osnažuje građanstvo, uslojavaju se komunalni život i raznolikost zanata, a u intelektualnom se životu bude individualizam i humanizam, koji će doseći vrhunac u doba renesanse. Kraljevske radionice prestaju biti najutjecajnija središta umjetničkog stvaranja - sve je veći broj samostanskih radionica. Porastom broja radionica i njihovom rasprostranjenošću postaju uočljivije posebnosti regionalnih škola.