Povratak Home
  • Tekst
  • 331
    Kalež
    Köln ; 2. pol. XII. st.

    Veliki i bogato ukrašeni kalež izrađen je u čistom romaničkom stilu. Sklad cjeline očituje se u jednostavnim odnosima pojedinih dijelova. Tako je baza kaleža promjerom jednaka otvoru kupe, a ukrašava ih reljefno oblikovana podjela na deset polja koja se latičasto šire iz središta.

    Unutar pojedine stilizirane latice u stupnjevanom reljefu na bazi su iskucavanjem oblikovani likovi deset svetaca i apostola u punoj figuri na podlozi od uzdignutih točaka.