Povratak Home
  • Tekst
  • 315
    Romanika
    (XII. st.)

    Izloženi kipovi pripadaju engleskoj romaničkoj umjetnosti XII. i XIII. st. Početkom XI. st. rađa se u Europi novi stil - romanika, prvi autentični europski umjetnički izraz nakon propasti antike i etničkih migracija te uspostave novih država u ranome srednjem vijeku. U toj ranoj razvojnoj fazi romanička skulptura ovisna je o arhitekturi, u okrilju koje nastaje najčešće kao dio dekoracije crkvenih pročelja, portala, kapitela i dr.

    Zakon kadra, hijeratska strogost, sceničnost i ukočenost neke su njene odlike koje će postupno i mukotrpno prevladavati u svojoj zreloj fazi (XII, XIII. st.), težeći što izraženijem volumenu kipa i oslobađanju njegove trodimenzionalnosti, neovisnosti.