Povratak Home
  • 302
    Uljanica
    Rim; rano kršćanstvo, IV. st.

    S obzirom na Kristov monogram i križ, prizor možemo protumačiti kao ilustraciju starozavjetne priče o Jošui koji je s Kalebom “uhodio” obećanu zemlju Kanaan (Knjiga Brojeva 13, 2-23). Taj je događaj jedan od najvažnijih u Jošuinom – u životu, jer pripovijeda o prvome u nizu pothvata tog starozavjetnog junaka, Mojsijeva pomoćnika i nasljednika. Svjetiljka pripada tipu kruškolikih svjetiljki s diskom kojih je proizvodnja započela u IV. st. kao ishod uvoza iz Aleksandrije.