Povratak Home
  • Tekst
  • 293
    Vrč (oinohoë)
    Grčka; helenizam, pol. I. st. pr. Kr.

    Ovaj je tip posude općenito služio kao sastavni dio servisa za piće, tj. za lijevanje vina u čaše, a u kombinaciji s paterama i kod žrtvenih obreda i pogrebnih običaja.

    Kako se običaji stoljećima ne mijenjaju tako i oblici tih posuda ostaju nepromijenjeni. Variraju samo načini izrade (kovane ili lijevane posude) i način ukrašavanja ručki. Oinohoë kao tip posude nastaje u Grčkoj još u VI. st. pr. Kr. (Korint), a u helenističko je doba tu formu preuzela rimska industrija i rasprostranila širom carskih provincija.