Povratak Home
  • Tekst
  • 280
    Ženska glava
    Mezopotamija; 2. tisuć. pr. Kr.

    Frontalnost, ukočenost pogleda velikih očiju, blag, jedva zamjetljiv smješak usana odlikuju od trećeg tisućljeća mezopotamsku umjetnost koja u načinu prikazivanja ljudskog lika rijetko kada izlazi iz strogog kanona. Tek neo-sumersko razdoblje donosi odstupanje od strogog shematizma. širok trokutasti nos, usko lice, lagano zakrivljene tanke usne, daju ovoj glavi portretne značajke koje se javljaju u tom periodu.