Povratak Home
  • Tekst
  • 279
    Plitica
    Egipat; Novo carstvo, doba Amenhotepa III, 1391-1353. g. pr. Kr.

    Riba smještena u središnji dio dna posude i četiri lotosova cvijeta oko nje ukrašavaju ovu jednostavnu posudu karakteristične tirkiznoplave boje egipatske fajanse. No, naoko jednostavan ukras ima u sebi bogatu simboliku vezanu uz vjerovanje u zagrobni život.

    Riba - tilapia nilotica, mrijesti se u Nilu, a potom oplođena jajašca drži u ustima dok se ne izlegu male ribe koje se u slučaju opasnosti ponovno skrivaju u majčinim ustima. Ta biološka činjenica učinila je tu vrstu ribe popularnim simbolom uskrsnuća. Lotos je mističan cvijet koji rađa sunce. Daje nadu pokojniku da će skupiti snagu da se ponovno rodi kao sunce u jutru Stvaranja.