Povratak Home
  • Tekst
  • 277
    Statueta žene
    Egipat; Srednje carstvo, XII. dinastija, oko 2000-1640. g. pr. Kr.

    Kip je izrađen u tvrdom drvetu kompaktne teksture, nema na sebi tragova boje, urezivanja niti natpisa. Obrednog je značenja, služio je kultu mrtvih. Budući da je bez natpisa i bez dodatnih oznaka koje bi ga stavljale u rang posluge (nosačica darova, konkubina), već svojim izgledom upućuje na neki viši društveni rang, možemo pretpostaviti da je riječ o prikazu same pokojnice i da je stajao u serdabu - tj. grobnoj kapeli smještenoj uz prostoriju za prinošenje žrtve.