Povratak Home
  • Tekst
  • 275
    Glava faraona
    Egipat; kraj Srednjeg carstva, 2040-1640 g. pr. Kr.

    Glava faraona izrađena je u krupno zrnastom granitu svjetlosmeđe boje. Uprkos tradicionalnom hijeratskom načinu prikazivanja kraljevske efigije, vidljive su portretne odlike: puno lice visokih jagodica, pune usne, kose oči postavljene blizu korijena nosa. To ovo djelo stilski smješta na kraj perioda Srednjeg carstva. Faraon na glavi ima svečanu kapuljaču – nemset ili hat koju na čelu pridržava obruč u sredini kojega je ureus, ženka kobre, nadutog grla, u stavu napada.