Povratak Home
  • Tekst
  • 274
    Ušebti
    Egipat; kraj Srednjeg carstva, 2040-1640. g. pr. Kr.

    Oblikovane poput mumija služile su kralju, kraljici i ostalim pripadnicima visokog sloja egipatskog društva koji za života nisu nikada obavljali neke fizičke poslove kao njihovi zamjenici ukoliko bi u zagrobnom životu bili pozvani na rad.

    U donjem dijelu obično je natpis koji objašnjava njihovu svrhu: “O šabti dodijeljen meni ako bih bio podvrgnut nekom radu koji bi mi bio dodijeljen u svijetu mrtvih, ili odista ako bi se postavile neke prepreke, kao čovjek na dužnosti pretvoriti ćeš se u mene u svakoj situaciji kad se trebaju obrađivati polja, navodnjavati obale ili prenositi pijesak s Istoka na Zapad, reći ćeš mi: Spreman sam”.