Povratak Home
  • Tekst
  • 273
    Poklopac kanope
    Egipat; Srednje carstvo, 2040-1640. g. pr. Kr.

    U postupku mumifikacije unutarnji organi se uklanjaju iz tijela pokojnika, zasebno balzamiraju i pohranjuju u žarama poznatim pod imenom kanope. Srce ostaje u tijelu umrloga. Svaki od tih organa je pod zaštitom četvorice Horusovih sinova čiji su likovi izvedeni na poklopcima kanopa i četiriju božica.

    Kanope su bile pohranjivane u škrinje oblikovane poput malih svetišta, ukrašenih na isti način kao i posmrtni kovčezi, a unutrašnjost im je najčešće podijeljena na četiri dijela. Najpopularniji materijal za izradu kanopa bili su alabaster i vapnenac, dok su samo skromni ukopi imali glinene kanope.